Niet langer ondersteunde browser:
Het ziet ernaar uit dat wij uw browser niet meer ondersteunen. Hierdoor kunnen sommige features niet werken.

EPB Certificaat

Naast een EPC certificaat bestaat er ook nog een EPB certificaat. EPB staat voor ‘Energieprestatie en Binnenklimaat’. Maar wat is nu juist het verschil tussen een EPC en EPB? En wanneer en voor wie is een EPB certificaat verplicht? Je komt het allemaal te weten in dit artikel!

Ga snel naar:
Verschil EPB en EPC
Wanneer verplicht?
Prijs EPB
EPB-eisen
Procedure
Offertes aanvragen

 

 

Wat is een EPB certificaat?

Een EPB certificaat slaat op het energetische totaalpakket van je woning. Vraag je een stedenbouwkundige vergunning aan? Dan gaat een EPB-verslaggever na of jouw bouwproject de wettelijke energetische eisen (EPB-eisen) haalt. Hij let daarbij onder meer op:

 • isolatie
 • luchtdichtheid
 • zonnepanelen
 • ventilatie
 • verwarmingssystemen
 • kwaliteit van het binnenklimaat

TIP: heb je een EPB-verslaggever nodig voor jouw project? Vraag gratis en vrijblijvend offertes aan bij experten actief in jouw buurt via onze offerteservice.

 

 

Verschil EPB en EPC

Een EPB certificaat en een EPC certificaat zijn niet hetzelfde. Maar wat is nu juist het verschil tussen beiden? In de onderstaande tabel vergelijken we een EPB met een EPC:

EPBEPC
Waarvoor staat het?Energieprestatie en Binnenklimaat
Energieprestatiecertificaat
Wat is het doel?
Gaat na of jouw bouwproject de wettelijke energetische eisen haalt Gaat na hoe jouw woning scoort op energetisch vlak
Wanneer verplicht?Bij alle stedenbouwkundige werken met een vergunning
Bij alle gebouwen met koeling en verwarming
Bij verkoop of verhuur van een woning met publieke reclame
Wie vraagt het aan?BouwheerEigenaar van de woning
Wie maakt het op?EPB-verslaggeverEnergiedeskundige type A
Wanneer opmaken?Startverklaring: minstens 8 dagen voor de start van de werken
EPB-aangifte: ten laatste 6 maanden na ingebruikname
Voor het te koop of te huur plaatsen van de woning
Hoelang geldig?10 jaar10 jaar

TIP: twijfel je nog over het verschil tussen een EPB en EPC? Vraag gratis advies en prijzen op maat aan bij EPB- verslaggevers en energiedeskundigen uit jouw buurt via onze offerteservice. Start je aanvraag hier. 

 

 

Wanneer is EPB verplicht?

 Wanneer moet je nu precies een EPB certificaat laten opmaken? Zo’n document is verplicht bij… 

 • alle renovaties en nieuwbouwprojecten waarvoor je een stedenbouwkundige vergunning aanvraagt.
 • alle gebouwen met koeling en verwarming.

 

Wat als je niet in orde bent?

Als je geen EPB laat opmaken of je EPB-aangifte te laat indient, riskeer je een fikse boete. We zetten de verschillende fasen kort op een rij:

 • Eerst krijg je een aanmaningsbrief van het Vlaams Energieagentschap en 6 weken de tijd om je aangifte in orde te brengen.
 • Na 6 weken geen aangifte ingediend? Dan krijg je een vaste boete van 1.000 euro én een extra boete die afhangt van de grootte van het gebouw (1 euro per m³).

Belangrijk: enkel de boete betalen is niet voldoende. Dien zeker ook je aangifte in. Anders loop je het risico dat je ook nog eens een dwangsom van 10 euro per dag moet betalen tot zolang de EPB-aangifte niet is ingediend.

 

 

Prijs EPB certificaat

Voor een EPB attest is er geen vaste prijs. De kosten hangen namelijk af van de omvang en de aard van de werken. Reken voor een kleine renovatie gemiddeld op 650 euro (excl. btw) en voor een nieuwe woning of ingrijpende energetische renovatie op 950 euro (excl. btw).

TIP: de prijs voor je bouwproject kan ook verschillen van EPB-verslaggever tot EPB-verslaggever. Wil je gericht prijzen, maar ook adviezen, werkwijzen, … vergelijken? Vraag dan gratis offertes aan bij 2 à 3 experten actief in jouw buurt via onze offerteservice.

 

EPB certificaat

 

 

Welke EPB-eisen?

Voor een goede EPB keuring moet je bouwproject aan enkele EPB-eisen voldoen. Het gaat onder meer om:

 • Thermische isolatie: de EPB-verslaggever let op de zuivere isolatiewaarde van de buitenschil van de woning (muren, ramen, dak, …). Een luchtdichtheidstest of blowerdoortest is vaak nodig om een zo’n laag mogelijk peil te behalen.
 • Binnenklimaat: de EPB-verslaggever ziet ook toe op de ventilatie (basisventilatie en intensieve ventilatie) en op het tegengaan van oververhitting.
 • Technische installaties: bij renovatie en industrie-nieuwbouw bekijkt de EPB-verslaggever installaties als de verwarming, het sanitair water, het ijswatersysteem, het centrale ventilatiesysteem met mechanische toe- en afvoer, …
 • Energieprestatie: bij nieuwbouw en een ingrijpende energetische renovatie houdt de EPB-verslaggever ook rekening met de energieprestatie. Er is een maximaal E-peil en een netto-energiebehoefte voor verwarming.

 

Let op: nieuwe normen sinds 2021

De EPB-eisen worden steeds strenger. Sinds 2021 zijn de BEN-normen (Bijna Energie Neutraal) de standaard voor nieuwbouwwoningen in heel Europa. BEN-woningen gebruiken groene energiebronnen voor de centrale verwarming, ventilatie, koeling en warm water.

 

 

Procedure EPB

Een EPB-verslaggever is meestal de uitvoerende architect. Je kan echter ook een andere architect of ingenieur aanstellen.  Zijn takenpakket bestaat uit 4 grote taken:

 1. Een startverklaring indienen voor het begin van de werkzaamheden bij het Vlaams Energieagentschap. Hierin staat of jouw bouwproject voldoet aan de energienormen.
 2. Het opvolgen van materiaal- en installatiekeuzes tijdens de werkzaamheden. Merkt de EPB-verslaggever dat de EPB-eisen niet gehaald zullen worden? Dan moet er worden bijgestuurd.
 3. Het opmaken van de EPB-aangifte (na afloop van het bouwproces of na de ingebruikname van het gebouw). Daarna dient hij de aangifte elektronisch in bij het Vlaams Energieagentschap.
 4. Het overhandigen van het EPC Bouw aan de bouwheer. Dat document bewijst dat je woning voldoet aan de EPB-eisen. Het is 10 jaar geldig.

TIP: een EPB-verslaggever geeft je graag meer uitleg over deze procedure. Ontvang gratis advies en prijzen op maat bij verslaggevers actief in je buurt via het onderstaande offerteformulier:

 

Offertes voor een EPC keuring ontvangen

Wil je een EPC keuring laten uitvoeren? Via onderstaand formulier ontvang je vrijblijvend prijsvoorstellen en advies van maximaal 3 energiedeskundigen / keurders actief in jouw buurt.

 • Gratis
 • Vrijblijvend
 • Vergelijk & Bespaar
 • Erkende energiedeskundigen & keurders